Kvällsdyk Grebbestad

Medlemsavgifter

Medlemsavgift Västerdalarnas Dyksällskap

Medlemsavgiften gäller per kalenderår.gäller för 2019 

VDS Medlemskap inkl. SSDF 590 kr
VDS Medlemskap Junior inkl. SSDF 100 kr
VDS Stödmedlem utan SSDF (allt utom SSDF) 300 kr

Junior är man till och med 18 års ålder.

Med medlemsskap i SSDF (Svenska Sportdykarförbundet) ingår försäkring och dyktidningen Sportdykaren.

Du får som SSDF medlem en rad andra medlemsförmåner http://iof3.idrottonline.se/SvenskaSportdykarforbundet/Foreningar/Medlemsformaner/ 


Medlemsförmåner för medlemmar i VDS (gäller även stödmedlem) 

- Gratis lån av dykutrustning i samband med klubbens bassängtider
- Gratis luftfyllningar hos W-Dyk och Leksands Dykklubb
- Gratis lån av klubbens flaskor
- Gratis badtider varannan lördag hela vintern
- Rabatt på hyra av utrustning till utedyk
- Resesubventioner på klubbresor (under förutsättning att man kan tänka sig hjälpa till med klubbens aktiviteter. Styrelsen avgör från fall till fall vem som är berättigad till subvention)

Medlemsavgifter betalas in till Bankgiro 5866-0846
Ange namn och personnummer för den/de som medlemsavgiften/avgifterna avser

Skicka oss sedan ett email till styrelsen@vds.nu och medela att du har betalat in din medlemsavgift samt ge oss din adress, telefonnummer, epostadress och vilket dykcertifikat du har (organisation och nivå, t ex PADI Open Water Diver, CMAS *, etc).

Du kommer sedan att få ditt VDS medlemskort av klubbens kassör!